خانه اطلاع رسانی همکاری و یا جذب نیروی انسانی

با پیگیری های دکتر جدی جهت شروع پروژه کشاورزی هسته ای توسط سازمان انرژی اتمی در شیروان جذب دو نیروی پسادکتری جهت همکاری به عنوان پژوهشگر انجام می‌شود.

 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای از میان دانش آموختگان مقطع دکتری دانشگاه‌های برتر داخل و خارج کشور برای جذب به عنوان پژوهشگر پسادکتری دعوت کرده است.

محل خدمت متقاضی جذب شده در رشته دامپزشکی، شهرستان #شیروان استان خراسان شمالی به مدت یک سال و محل خدمت متقاضی جذب‌شده در رشته کشاورزی، استان تهران (سال اول) و #شهرستان_شیروان (سال دوم) خواهد بود.

متقاضیان واجد شرایط در رشته های #کشاورزی با گرایش #حشره‌_شناسی و #دامپزشکی با گرایش میکروبیولوژی یا ویروس‌شناسی می‌بایست مدارک خود را حداکثر تا 1399/09/05 از طریق ایمیل با موضوع PostDoc به نشانی edu@aeoi.org.ir ارسال کنند.