با پیگیری های دکتر جدی جهت شروع پروژه کشاورزی هسته ای توسط سازمان انرژی اتمی در شیروان جذب دو نیروی پسادکتری جهت همکاری به عنوان پژوهشگر انجام می‌شود.

 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای از میان دانش آموختگان مقطع دکتری دانشگاه‌های برتر داخل و خارج کشور برای جذب به عنوان پژوهشگر پسادکتری دعوت کرده است.

محل خدمت متقاضی جذب شده در رشته دامپزشکی، شهرستان #شیروان استان خراسان شمالی به مدت یک سال و محل خدمت متقاضی جذب‌شده در رشته کشاورزی، استان تهران (سال اول) و #شهرستان_شیروان (سال دوم) خواهد بود.

متقاضیان واجد شرایط در رشته های #کشاورزی با گرایش #حشره‌_شناسی و #دامپزشکی با گرایش میکروبیولوژی یا ویروس‌شناسی می‌بایست مدارک خود را حداکثر تا 1399/09/05 از طریق ایمیل با موضوع PostDoc به نشانی edu@aeoi.org.ir ارسال کنند.