اخبار و اطلاعیه آموزشی اطلاعیه ها

اطلاعیه آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد:

نام کاربری و کلمه عبور جهت استفاده از سامانه آموزش مجازی آنلاین شماره دانشجویی می باشد

نام کاربری = شماره دانشجویی

کلمه عبور = شماره دانشجویی