اخبار دانشگاه

هفته بسیج گرامی باد

تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است.

  مقام معظم رهبری (مدظله)