فرم تماس با ما

اطلاعات تماس

مجتمع آموزش عالی شیروان

استان خراسان شمالی شهرستان شیروان کیلومتر ۷ محور شیروان بجنورد

شماره تماس

شماره تماس: 2-05836353660 ، فکس: 05836353663

ایمیل

info@cheshirvan.ac.ir

کدپستی

9467163501

نمایش مکان روی نقشه