ضمن تبریک قبولی شما در مجتمع آموزش عالی شیروان، شرایط و راهنمای ثبت نام جهت پذیرش دوره کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) تا پایان  روز یکشنبه مورخه 27 مهر ماه از طریق سایت رسمی مجتمع آموزش عالی شیروان (دانشکده کشاورزی شیروان) به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید لذا از کلیه دانشجویان گرامی خواهشمند است تا زمان اطلاعیه از مراجعه حضوری خوداری نمایید.