خانه برچسب نوشته ها دروس عمومی
اخبار دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی که دروس عمومی مربوط به گروه معارف را در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند

قابل توجه دانشجویان گرامی براساس بخشنامه سازمان مرکزی کلیه دانشجویانی که دروس عمومی مربوط به گروه معارف را در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند باید طی دوره تعطیلات بصورت غیر حضوری در سامانه آموزشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها به آدرس ec.nahad.ir ثبت نام نموده و در کلاسهای غیر حضوری مربوطه
اخبار دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی که دروس عمومی مربوط به گروه معارف را در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند

قابل توجه دانشجویان گرامی براساس بخشنامه سازمان مرکزی کلیه دانشجویانی که دروس عمومی مربوط به گروه معارف را در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند باید طی دوره تعطیلات بصورت غیر حضوری در سامانه آموزشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها به آدرس ec.nahad.ir ثبت نام نموده و در کلاسهای غیر حضوری مربوطه شرکت نمایند. […]