اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه های آموزشی
اخبار و اطلاعیه های دانشجویی
تقویم آموزشی 1400 -1401
ثبت­ نام کارت سلامت
ثبت نام دانشجويان نوورود
  • ایران، شیروان، کیلومتر 10 جاده شیروان بجنورد
  • تلفن: 31230000-058
  • كدپستی: 9467163501
  • پست الکترونیک: info@cheshirvan.ac.ir
  • صندق شکایات: complaints@cheshirvan.ac.ir