نام نام خانوادگی : راضیه گودرزی

سمت : مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد- کتابداری

پست الکترونیکی : goudarzi@cheshirvan.ac.ir