تمامي آدرس سايت و پورتال دانشجويي در اينفوگرافيك ها و فايل سئوالات پرتكرار و دستورالعمل ورود به پورتال دانشجويي با انتخاب آن مستقيما وارد سايت و پورتال دانشجويي مي شود.