🔸به اطلاع کلیه دانشجویان فارغ التحصیل و در شرف فراغت از تحصیل که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان برخوردارند، می رساند؛
بعد از پایان تحصیلات در اسرع وقت نسبت به پرداخت ۱۰٪ اولیه بازپرداخت اقساط خویش اقدام نمایند در غیر اینصورت دفترچه اقساط صادر نمیگردد و باید مبلغ وام را بصورت تک قسطی پرداخت نمایند. مسئولیت هرگونه تاخیر یا سهل انگاری در این خصوص، متوجه شخص دانشجو خواهد بود و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.
♦️جهت کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت دانشجویی و فرهنگی مجتمع، سرکار خانم کدیور تماس حاصل فرمائید.