اخبار دانشگاه

برگزاری نخستین جشنواره یاریگران زندگی

با محورهای ( امور فرهنگی و پیشگیری در محیط های مختلف، توسعه مشارکت های مردمی، درمان و کاهش آسیب در مقابله با عرضه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.