اخبار دانشگاه

جلسه پژوهشکده علوم فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی

جلسه پژوهشکده علوم فنون هسته ای سازمان انرژی جهت استفاده از ظرفیت های پژوهشکده علوم فنون هسته ای در بخش کشاورزی و حوزه دام در مرکز پرتو دهی انرژی هسته ای شیروان (مجتمع آموزش عالی شیروان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.