برگزاری انتخابات کانون هلال احمر

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان، انتخابات کانون هلال احمر دانشجویی روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 در محل ساختمان آموزشی برگزار گردید.