دیدار ریاست دانشکده با دکترعموعابدینی معاون آموزشی وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی دانشکده، این دیدار با همراهی دکتر جدی نماینده مردم شریف شیروان روز دوشنبه مورخ 1401/08/9برگزار شد، در این جلسه به راهکارهای رشد و توسعه دانشکده پرداخت شد و مقرر گردید که دکترعموعابدینی مساعدت و همکاری لازم را درخصوص ایجاد رشته های جدید در دانشکده و جذب اعضای هیئت علمی داشته باشند.