برگزاری معارفه دانشجویان نو ورود

به گزارش روابط عمومی دانشکده: معارفه دانشجویان نو ورود در روز دوشنبه مورخ 1401/08/16، ساعت 9 صبح  در سالن آمفی تئاتر ساختمان آموزش برگزار می گردد.