جلسه ریاست دانشکده با دکتر دهقان مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این دیدار که در محل وزارت علوم ، روز دوشنبه مورخ 1401/08/09ابرگزار گردید که نیازهای دانشکده در خصوص ایجاد رشته های جدید تحصیلی در دانشکده مطرح شد و ضمن تاکید دکتر دهقان بر توسعه رشته های مهارت و تقاضا محور ، مقرر گردید در ایجاد رشته‌های جدید در دانشکده کشاورزی همکاری و مساعدت لازم در دفتر گسترش انجام گیرد.