برگزاری معارفه دانشجویان نوورود دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این مراسم روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی و با حضور دکتر رسام رئیس دانشکده، معاون، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان برگزارگردید.

در این مراسم پس از تلاوت قرآن کریم توسط دانشجوی دانشکده آقای خالقی، دکتر رسام ضمن خوشامد گویی به دانشجویان، تاریخچه ای از دانشکده را عنوان نمودند و بیان داشتند مهمترین پتانسیل دانشکده وجود اعضای هیئت علمی با کیفیت آموزشی بالا و فضای آموزشی مناسب می باشد و اینکه کشاورزی را یکی از اساسی ترین نیاز انسان دانست و افزود: دانشکده را علاوه بر ایجاد یک محیط فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی می توان به عنوان یک فضای کسب وکار(کارآفرینی) جهت برطرف کردن نیازهای جامعه پیش برد.

در ادامه دکتر بابائیان معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ضمن عرض خیرمقدم به دانشجویان ورودی جدید بیان کرد، مهمترین مولفه توسعه پایدار در هر جامعه ای نیروی انسانی آن جامعه است، بستگی به توانایی آن دارد و عملکرد آن تاثیر بر جامعه دارد و اشاره به ارتباط بین دانشکده با خبرگان کشاورزی داشتند.

سپس آقای احمدی کارشناس خدمات آموزشی در رابطه با سامانه گلستان برای دانشجویان توضیحاتی دادند،خانم کدیور کارشناس امور فرهنگی  در  مباحثی را عنوان و خانم داور پناه مشاور دانشکده در رابطه با مشاوره دانشجویی و در پایان مراسم مسابقه مشاعره دانشجویی برگزار گردید.