دومین جشنواره شاد بازی های بومی محلی

دومین جشنواره شاد بازی های بومی محلی: زمان برگزاری 23 آبان 1401 ساعت 15الی 18 ، مکان: سالن ورزشی دانشکده