جلسه هم اندیشی قرآنی با حضور دبیران و اعضاء کانون های قرآن و عترت دانشکده کشاورزی و پرستاری

به گزارش روابط عمومی دانشکده:  این جلسه روز شنبه مورخ 1401/08/21  با حضور دبیران و اعضاء کانون های قرآن و عترت دانشکده کشاورزی و پرستاری با محوریت هفته قرآن و عترت دانشگاه ها به میزبانی دانشکده برگزار گردید.