برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی در دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این جشنواره روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 با عناوین تیراندازی با تفنگ بادی، طناب کشی، هفت سنگ، لی لی سرعتی و….. با حضور رئیس دانشکده، اعضای هیئت علمی، جناب آقای نظری (رئیس هیئت بازی های بومی محلی)،  کارکنان و دانشجویان در محل سالن ورزشی دانشکده برگزار گردید و در انتها جوایزی به برندگان مسابقه اهدا شد.