جلسه رئیس دانشکده با دکتر هدایتی مدیر عامل بانک ملی ایران سرپرستی استان

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این جلسه روز سه شنبه  مورخ 1401/09/01  با حضور دکتر هدایتی مدیر عامل بانک ملی ایران ، سرپرستی استان و ریاست بانک ملی شیروان در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید که در این نشست مقرر گردید جهت رفاه حال کارکنان و هیئت علمی نسبت به تسهیلات کم بهره مساعدت لازم بعمل آید.