بازدید مسئولان استان و شهرستان شیروان جهت بررسی پل هوایی و زیر گذر در محل دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده: این بازدید روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 با حضور معاون اداره کل راه و ترابری استان، کارشناسان فنی استانداری و راه و شهرسازی، معاون عمرانی فرمانداری شیروان، رئیس اداره راه شهرستان، معاون شهردار و پلیس راهور استان از دانشکده کشاورزی شیروان جهت بررسی احداث پل هوایی و زیر گذر در محل دانشکده انجام شد.