برگزاری اولین جشنواره قرآنی ، فرهنگی و هنری دانشگاه های سراسر کشور

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم شاهد و ایثار می رساند، اولین جشنواره قرانی، فرهنگی و هنری دانشگا های سراسر کشور با مراحل و ضوابط اجرایی عمومی و اختصاصی در دو مرحله دانشگاهی و کشوری برگزار می شود. از علاقمندان به شرکت در این جشنواره دعوت به عمل می آید.