برگزاری رویداد فناورانه تانا از سوی بسیج علمی

به گزارش روابط عمومی،  رویداد فناورانه تانا از سوی بسیج علمی در محل سالن غدیر شیروان روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 با حضور مسئولین شهرستانی و استانی برگزار گردید.