برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار End note (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ) به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار End note (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ) بامدرسی آقای دکتر بابائیان روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه در دانشکده به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.