برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با هرباریوم و اصول شناسایی گونه های گیاهی به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی آشنایی با هرباریوم و اصول شناسایی گونه های گیاهی، روز دوشنبه ۲۱ آذرماه با مدرسی آقای مهندس جوهرچی در دانشکده به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.