برگزاری کارگاه آموزشی بام سبز و دیوار سبز (طراحی و اجرا) به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی بام سبز و دیوار سبز (طراحی و اجرا) با مدرسی آقای دکتر علیرضایی روز دوشنبه ۲۱ آذرماه به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.