برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان نقش نور در پرورش طیور به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشکده:  کارگاه آموزشی با عنوان نقش نور در پرورش طیور، روز یکشنبه ۲۰ آذر با مدرسی آقای دکتر قربانی در دانشکده به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.