برگزاری کارگاه آموزشی جیره نویسی طیور به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی جیره نویسی طیور ، روز دوشنبه ۲۱ آذرماه با مدرسی آقای دکتر قربانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.