برگزاری کارگاه هنر زیستن در حوزه سبک زندگی شاد

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه هنر زیستن در حوزه سبک زندگی شاد بامدرسی آقای حسین ایزانلو از مرکز مشاوره شیروان ، روز دوشنبه ۲۱ آذرماه برگزار گردید.