*** دانشکده به مناسبت هفته پژوهش روز سه شنبه ۲۲ آذر ماه برگزار می کند

*** دانشکده به مناسبت هفته پژوهش روز سه شنبه ۲۲ آذر ماه برگزار می کند

*کارگاه آموزشی سطوح عایق جمع آوری کننده بارش، مدرس آقای دکتر اسعدی. ساعت ۱۳ الی ۱۵

*کارگاه آموزشی پرورش جوجه گوشتی ، مدرس آقای دکتر ضیائی .ساعت ۱۳ الی ۱۵

* کارگاه آموزشی کاربرد گیاهان داروئی در ساخت صابون، عطر و مواد آرایشی . مدرس آقای دکتر توسلیان ، ساعت ۱۵ الی ۱۷