برگزاری کارگاه آموزشی سطوح عایق جمع آوری کننده بارش به مناسبت هفته پژوهش

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی سطوح عایق جمع آوری کننده بارش با مدرسی آقای دکتر اسعدی، روز سه شنبه ۲۲ آذرماه به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.