برگزاری کارگاه آموزشی پرورش جوجه گوشتی به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی پرورش جوجه گوشتی با مدرسی آقای دکترضیائی روز سه شنبه ۲۲ آذرماه به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.