برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد گیاهان داروئی در ساخت صابون، عطر و مواد آرایشی به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی کاربرد گیاهان داروئی در ساخت صابون، عطر و مواد آرایشی با مدرسی آقای دکتر توسلیان روز سه شنبه ۲۲ آذرماه به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.