جلسه ریاست دانشکده با جناب آقای دکتر حسین پور مدیر کل محترم دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، جلسه ریاست دانشکده با جناب آقای دکتر حسین پور مدیر کل محترم دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان شمالی در روز دوشنبه 21 آذر ماه در محل استانداری برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مباحث مختلف مربوط به حوزه دانشجویی بحث و تبادل نظر شد.