برگزاری کارگاه کارآفرینی در بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه کارآفرینی در بخش کشاورزی با مدرسی آقای مهندس شیرغانی در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده روز دوشنبه 28آذر ماه برگزار گردید.