تجلیل از جانباز روشندل جناب آقای نیکوئیان به مناسبت جشنواره شهید آوینی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، به مناسبت برگزاری جشنواره شهید آوینی از جانباز روشندل جناب آقای نیکوئیان روز یک شنبه 27آذرماه با حضور کارکنان بخش امورفرهنگی وایثارگران تجلیل شد.