حضور دکتر جدی نماینده محترم شیروان و هیئت همراه در دانشکده کشاورزی و دیدار با دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشکده ،  این دیدار با حضور جناب آقای دکتر جدی، نماینده محترم مردم شریف شیروان در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه و با همراهی ریاست دانشکده در روز دوشنبه 28 آذر ماه 1401 برگزار گردید که آقای دکتر جدی در دیدار با دانشجویان به تبیین جایگاه دانشجو در رشد و توسعه علمی و نیز اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور اشاره نمودند و در ادامه دانشجویان سوالات خود را در موضوعات مختلف مطرح کردند.