بازدید دکترشیخ زاده ریاست دانشگاه بجنورد و دکتر قربانی ریاست پارک علم وفن آوری خراسان شمالی از دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده، این بازدید که با همراهی جناب آقای مهندس محمدی معاون عمرانی فرمانداری روز چهارشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ انجام شد جهت استقرار واحدهای فن آور و شرکت های دانش بنیان در دانشکده کشاورزی بحث و تبادل نظر و مقرر شد نسبت به راه اندازی مرکز رشد واحدهای فن آوری روستای خلاق در دانشکده با همکاری پارک علم وفن اوری اقدام شود.