جلسه با مسئولین بانک مهر ایران با هدف اخذ تسهیلات قرض الحسنه برای کارکنان دانشکده کشاورزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده،  این جلسه که روز دوشنبه 5 دی ماه 1401  با حضور آقای سجادی معاون بانک مهر استان و آقای علی نیا ریاست شعبه شیروان در محل دانشکده کشاورزی برگزار گردید در خصوص چگونگی بهره مندی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده از تسهیلات قرض الحسنه بانک و همکاری متقابل بحث و تبادل نظر شد.