دلنوشته دانشجوی عزیز دانشکده، سرکارخانم زهرا صالحی(تابان) به مناسبت روز جهانی مقاومت

به گزارش روابط عمومی دانشکده ، دلنوشته دانشجوی عزیز دانشکده، سرکارخانم زهرا صالحی(تابان) به مناسبت روز جهانی مقاومت، شهادت الگوی اخلاص و عمل سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی

امور دانشجویی دانشکده کشاورزی شیروان