مراسم کتابخوانی(ملت عشق)

مراسم کتابخوانی(ملت عشق)

مکان: کتابخانه دانشکده

زمان: دوشنبه ۱۲بهمن، ساعت ۱٠ الی۱۲

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان

 

فایل کتاب ملت عشق   goopi_melat eshgh