حضور سرکار خانم کدیور مسئول امور بانوان دانشکده در جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت روز زن در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان شیروان