اطلاعیه امتحانات دانشجویان دانشکده

🔹” به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند: با عنايت به برودت هوا، تمامي امتحانات ساعت 8-10 روز 21/10/1401 در ساعت 12-14 همان روز برگزار ميگردد. شايان ذكر است مابقي امتحانات طبق زمان اعلامي در برنامه امتحانات برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان