جلسه ریاست دانشکده با جناب آقای مهندس جوان، رئیس محترم اداره راهداری شهرستان شیروان

🔹به گزارش روابط عمومی، جلسه ریاست دانشکده با جناب آقای مهندس جوان، رئیس محترم اداره راهداری شهرستان جهت هماهنگی برای شروع عملیات تکمیل زیرگذر ورودی به دانشکده روز دوشنبه مورخ19دی ماه 1401 برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان