تقدیر ریاست و معاونت دانشکده از کارکنان محترم جانباز به مناسبت روز جانباز

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان ، به مناسبت روز جانباز روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از کارکنان محترم جانباز دانشکده توسط ریاست و معاونت دانشکده تقدیر گردید.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان