برگزاری مسابقه دومیدانی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر(ع)” روز جوان”در دانشکده کشاورزی شیروان