اطلاعیه اسکان میهمانان نوروزی 1402

محوطه دانشکده کشاورزی شیروان

 

خوابگاه دانشجویی

 

سوئیت های مهمانسرا

زمین چمن مصنوعی- سالن بدنسازی- سالن ورزشی