حضور ریاست و کارکنان دانشکده در مراسم تشییع شهید والامقام، امیرحسین میرزایی